БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ БАСҚАРМАСЫ

 

«Батыс Қазақстан облысының мәдениет басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Басқарма) Батыс Қазақстан облысында мәдениет және өнер қызметі саласында басшылықты жүзеге асыратын облыстық бюджет есебінен қаржыландырылатын жергілікті атқарушы орган болып табылады.

Басқарманың миссиясы, негiзгi мiндеттерi, функциялары, құқықтары мен мiндеттерi

14. Басқарманың миссиясы: мәдениет, тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласында мемлекеттік саясатты іске асыру.

15. Мiндеттерi:

1) қазақ ұлттық және дүниежүзілік мәдениет байлықтарын, Қазақстан Республикасындағы басқа ұлттардың мәдениетін игеру, дамыту, азаматтарға эстетикалық және адамгершілік тәрбие беру;

2) мәдениет және өнер саласында әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын, шаруашылық механизмін жетілдіру негізінде оларды іске асыру әдістерін белгілеу, көркемөнерді дамыту бағдарламаларын жүзеге асыру;

3) облысаралық мәдени байланыстарды дамыту, өнер мен мәдениет саласындағы қол жеткен табыстармен алмасу, облысты мекендейтін барлық ұлттардың мәдени дамуы жөнінде тиімді шаралар алу және оларды дамытуға көмектесу, Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі қазақ мәдени орталықтарымен байланыс жасау;

4) ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметтерін үйлестіру;

5) мәдениет және өнер саласында мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс мәселелерін іске асыру;

6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған өзге де міндеттерді жүзеге асыру.

16. Функциялары:

1) мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

2) театр, музыка және кино өнерi, мәдени-демалыс қызметi, кiтапхана және музей iсi саласында облыстың мемлекеттiк мәдениет ұйымдарын құру, қайта ұйымдастыру, тарату туралы облыс әкімдігі қаулысының жобаларын әзірлейді;

3) театр, музыка және кино өнерiн, мәдени-демалыс қызметi мен халық шығармашылығын, кiтапхана және музей iсiн дамыту бойынша облыстың мемлекеттiк мәдениет ұйымдарының қызметiн қолдайды және үйлестiредi, облыстың мәдениет саласындағы тиісті мекемелерінің қызметiн қамтамасыз етедi;

4) шығармашылық қызметтiң түрлi салаларында облыстық (өңiрлiк) байқаулар, фестивальдер және конкурстар өткізуді ұйымдастырады;

5) уәкілетті органмен келісім бойынша шығармашылық қызметтің түрлі салаларында республикалық конкурстар мен фестивальдер өткізуді ұйымдастырады;

6) облыстың мәдени құндылықтарын есепке алу, қорғау, консервациялау және реставрациялау, сондай-ақ пайдалану және елдiң көрнектi мәдениет қайраткерлерiн мәңгi есте қалдыру жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады;

7) мәдени құндылықтарды уақытша әкету жөнiндегі сараптама комиссиясын құру және ол туралы ережені бекіту туралы облыс әкімдігі қаулысының жобасын әзірлейді;

8) тиісті аумақта орналасқан мәдениет ұйымдарының қызметiне мониторингтi жүзеге асырады және уәкілетті органға ақпарат, сондай-ақ белгіленген нысанда статистикалық есептер бередi;

9) облыстық деңгейде сауықтық мәдени-бұқаралық iс-шаралар өткiзудi жүзеге асырады;

10) облыстың мемлекеттiк мәдениет ұйымдарын аттестаттаудан өткiзедi;

11) өз құзыретi шегiнде мәдениет саласындағы коммуналдық меншiктi басқаруды жүзеге асырады;

12) облыстың мәдени мақсаттағы объектiлерiн салу, реконструкциялау және жөндеу бойынша тапсырыс беруші болады;

13) тарихи-мәдени мұраны сақтау жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады, тарихи, ұлттық және мәдени дәстүрлер мен салттардың дамуына ықпал етеді;

14) мәдени құндылықтарды уақытша әкету құқығына куәлік береді;

15) облыстың мемлекеттiк кiтапханаларының бiрiне «Орталық» мәртебесiн беру туралы облыс әкімдігі қаулысының жобасын әзірлейді;

16) талантты жастарды және перспективалы шығармашылық ұжымдарды іздестіруге және қолдауға бағытталған іс-шаралар кешенін жүзеге асырады;

17) мәдениет саласында әлеуметтік маңызы бар іс-шаралар өткізуді жүзеге асырады;

18) ұлттық мәдени игілік объектілерінің айрықша режимінің сақталуын қамтамасыз етеді;

19) тарихи-мәдени мұра объектілерін анықтауды, есепке алуды, қорғауды, пайдалануды және тарих және мәдениет ескерткіштерін ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз етеді;

20) тиiстi аумақтардың экономикалық және әлеуметтiк даму жоспарларында жергiлiктi маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерін есепке алуды, қорғауды және оларға ғылыми-реставрациялау жұмыстарын ұйымдастыру жөнiндегi iс-шараларды көздейдi;

21) мемлекет меншігі болып табылатын, жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерін пайдалануға беру туралы мәселені шешеді;

22) уәкiлеттi органмен келiсе отырып, қалаларды және басқа да елдi мекендердi жоспарлау, салу және қайта құру жобаларын әзiрлеу және бекiту кезiнде барлық санаттағы тарих және мәдениет ескерткiштерiн анықтау, зерделеу, сақтау жөнiндегi iс-шаралардың орындалуын, тарихи-сәулет тiрек жоспарларын және карта-схемаларды жасауды қамтамасыз етедi;

23) тарих және мәдениет ескерткiштерiн қорғау мiндеттемелерiн ресiмдейдi және оларды меншiк иелерi мен пайдаланушылардың орындауын бақылайды;

24) Қазақстан Республикасының тарих және мәдениет ескерткiштерiн қорғау және пайдалану туралы заңдарын бұзған жеке және заңды тұлғаларды жауапкершiлiкке тарту туралы өтiнiш білдіреді;

25) облыстың жергiлiктi өкiлдi органына тарих және мәдениет ескерткiштерiн қорғау жөнiнде комиссиялар құру туралы ұсыныстар енгізедi;

26) тарихи-мәдени мұра обьектілерін анықтау, есепке алу, қорғау жөнінде жұмыс жүргізеді;

27) монументті өнердің жаңа құрылыстарын орнату жөніндегі жұмысты жүргізеді;

28) мемориалдық тақта орнату жөніндегі жұмысты жүргізеді;

29) тарих және мәдениет ескерткiштерi мен оларды қорғау аймақтары бойынша жұмыстардың барлық түрлерiне ғылыми-жобалық құжаттаманы, жоспарлау, салу және қайта жөндеу жобаларын қарайды және келiседi;

30) мүдделi мемлекеттiк органдармен келiсе отырып, тарих және мәдениет ескерткiштерi мен тарих және мәдениет ескерткiштерiмен байланысты қоршаған орта объектiлерiн қорғау мен пайдалануды жүзеге асырады;

31) тиісті аумақтарда жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің пайдаланылу және күтіп-ұстау тәртібін, сондай-ақ, оларға археологиялық және ғылыми-реставрациялау жұмыстарының орындалуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

32) тарих және мәдениет ескерткіштерінің меншік иелеріне және пайдаланушыларына олардың «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңын бұзғаны туралы нұсқамалар береді;

33) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген негіздерде және тәртіппен әкімшілік ықпал етудің өзге де шараларын қолданады;

34) тарихи-мәдени мұра объектiлерiн жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткiштерi деп таниды және тарихи-мәдени сараптама қорытындысының негізінде Жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне қосады;

35) жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткішін мәртебесінен айырады және тарихи-мәдени сараптама қорытындысының және «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Заңы талаптарының негізінде Жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімінен шығарады;

36) жер қойнауын пайдаланумен байланысты ғылыми, тарихи-мәдени және рекреациялық маңызы бар объектілердің сақталуына жәрдемдеседі;

37) өз құзыреті шегінде жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру саласындағы шараларды іске асырады;

38) тарих және мәдениет ескерткіштерін сақтау мен күтіп-ұстау ережесін облыстық мәслихаттың бекітуіне ұсынады;

39) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады;

40) бағыныстағы коммуналдық заңды тұлғалар мүлкінің пайдалануына және сақталуына бақылау жасау;

41) ведомстволық бағынысты коммуналдық кәсіпорындардың даму жоспарларын келісу, орындалуын бақылау және талдау, іске асырылуын мониторингілеу және бағалау;

42) ведомстволық бағынысты коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкін есептен шығаруға келісім беру.

17. Құқықтары мен міндеттері:

1) Басқарма өзiне жүктелген мiндеттердi және өзiнiң функцияларын жүзеге асыру үшін заңнамада бекiтiлген тәртiппен:

егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға;

мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажеттi ақпараттар мен материалдарды сұрауға және алуға;

өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференциялар өткізуге;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

2) Басқарма:

заңды және негiзделген шешiмдер қабылдауға;

қабылданған шешiмдердiң орындалуын бақылауды қамтамасыз етуге;

жеке және заңды тұлғалардың Басқармаға жолдаған өтініштерін қарауға, олардың орындалуын бақылауға, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен оларға жауаптар беруге;

жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдауды ұйымдастыруға;

қолданыстағы заңнамада қарастырылған өзге де міндеттерді іске асыруға міндетті.

 

Батыс Қазақстан облысының мәдениет басқармасының заңды мекен-жайы:  

инд. 090000

БҚО, Орал қаласы,

Достық-Дружба даңғылы, 166/1 үй

Қабылдау бөлмесі: 50-45-89

Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Ресми интернет-ресурсына сілтеме: http://culture-bko.gov.kz/

Басшылық құрамы

Аты-жөні Лауазымы
1 Мұсағалиев Қадырболат Қабдырұлы Басқарма басшысы
2 Дүйсенов  Сайран Темірғалиұлы Басқарма басшысының орынбасары

 

Сенім телефоны: 50-44-99